Menu Zamknij

Spotkanie SKE z komisarz Elżbietą Bieńkowską

Z inicjatywy Szkolnego Klubu Europejskiego uczniowie klas drugich uczestniczyli w spotkaniu z panią Elżbietą Bieńkowską,  która w latach 2014- 2019 pełniła funkcję komisarza UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Rozmowa dotyczyła  bilansu dwudziestoletniego członkostwa naszego kraju we Wspólnocie oraz wyzwań stojących przed UE. Uczniowie przedstawili również prezentację dotyczącą historii integracji europejskiej, drogi Polski do Unii oraz zmian, które dokonały się w ciągu dwóch ostatnich dekad. Stoisko informacyjne na temat Unii przygotowała pani Anna Piecha z Europe Direct Katowice. Była to ciekawa lekcja historii najnowszej.

dyrektor z samorządem szkolnym i zaproszonym gościem
uczniowie podczas akademii na sali gimnastycznej