Menu Zamknij

Ważne terminy dla kandydatów do naszej szkoły

ucznennica przy laptopie

Ósmoklasisto czekamy na Ciebie! Komisja rekrutacyjna pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

 

Rekrutacja do szkół średnich na rok 2023/2024 – ważne terminy.

-23 czerwca – 10 lipca to czas na uzupełnienie złożonego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. W tym okresie można też zmienić wniosek oraz złożyć go na nowo do innej szkoły.

-18 lipca – ogłoszenie listy uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkół.

-Od 18 do 25 lipca będzie czas na potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły średniej przez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty (o ile nie złożono tych dokumentów już wcześniej).

-26 lipca nastąpi oficjalne ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.