Menu Zamknij

Współpraca z Miejskim Muzeum “Sztygarka”

budynek Sztygarki

Dnia 22 lutego 2023 r. mgr Elżbieta Rudzka – dyrektor II LO i prezes Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej podpisała porozumienie o współpracy z Miejskim Muzeum Sztygarka, reprezentowanym przez dyrektora Arkadiusza Rybaka. Współpraca dotyczy realizacji historycznych projektów: “Tradycje niepodległościowe w Zagłębiu Dąbrowskim” ,”Tęsknota za wolnością. Rok 1863 w Zagłębiu Dąbrowskim”.