Menu Zamknij

Wyprawa na Litwę

Wilno- to magiczne miasto położone wśród jezior i lasów litewskich mieli okazję podziwiać
uczniowie kl. 2D oraz 1G i 3D na wycieczce 5-7. 06.2024. Zwiedzanie zaczęliśmy od
Starówki i obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej, która znamy od zawsze za sprawą
Inwokacji: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie”
Przeżyciem było podążać śladami A. Mickiewicza i J. Słowackiego. Widzieć miejsca
opisywane w literaturze- budynek, w którym był więziony bohater Dziadów oraz
rekonstrukcję celi Konrada. Namacalne współistnienie fikcji literackiej z rzeczywistością.
Wrażenie zrobił Uniwersytet Wileński, kształcący wielu wybitnych Polaków, wśród nich
Mickiewicza i jego przyjaciół. Przeszłość i polska tradycja to cmentarz na Rossie, gdzie spoczywa serce Marszałka J. Piłsudskiego i J. Lelewel oraz poeta romantyczny Władysław Syrokomla- bardzo podziwiany przez Polaków w Wilnie. Litewska historia to zamek w Trokach- siedziba Wielkich Książąt Litewskich: Kiejstuta i Witolda zauroczył nas potęgą budowli i krainą jezior wokół wyspy. Ale obok wielkiej literatury i historii mieliśmy okazję po prostu pobyć w tym niezwykłym
kraju, posmakować ciemnego chleba, chłodnika litewskiego i karaimskich kibin (rodzaj
drożdżowych pierogów- pycha). To wszystko spowodowało, że wycieczka do Litwy była niecodziennym przeżyciem łączącym przeszłość oraz tradycję Litwy i Polski ze współczesną Europą. Polecamy serdecznie Litwę i jej niepowtarzalny klimat.

kolaż zdjęć uczniów z wycieczki do Wilna