Menu Zamknij

XIII Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego: „Nic się nie kończy prostym tak lub nie…”.

uczniowie na scenie

Organizatorem Konkursu jest Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie. Konkurs składa się z trzech etapów: napisania pracy na jeden z wybranych tematów, rozmowy o przesłanej pracy konkursowej, w trakcie której jurorzy oceniają wiedzę uczestnika, dojrzałość spojrzenia na temat i umiejętność obrony swojego zdania podczas dyskusji. Ponadto uczestnicy odpowiadają na pytania dotyczące treści pracy, utworów w niej omówionych i prowadzą rozmowę z Jury. Ostatnim elementem II etapu jest rozpoznawanie tytułów utworów, których fragmenty zostaną zaprezentowane uczestnikom. W III etapie uczestnicy dokonują ustnej analizy i interpretacji jednego z wylosowanych utworów poetyckich Jacka Kaczmarskiego oraz uczestniczą w quizie, wybierając pytania o zróżnicowanej wartości punktowej.

Nasze liceum w tym prestiżowym konkursie trzykrotnie reprezentowała uczennica Aleksandra Gajowniczek przechodząc w rywalizacji przez dwa etapy tego wymagającego konkursu.
Serdecznie gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie szkoły.

uczennica na scenie
uczennica w trakcie rozmowy z jury