Menu Zamknij

Gratulacje dla Moniki!

uczniowie na scenie

Z przyjemnością informujemy, że uczennica klasy 3c Monika Pakuła otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Serdecznie gratulujemy! Stypendium przyznaje się uczniowi, który:
– otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub
– wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Prezes Rady Ministrów przyznaje stypendium jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.