Menu Zamknij

Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka

uczniowie ubrani na niebiesko

Nasza szkoła od lat współpracuje z UNICEF Polska w obszarze promowania Praw Dziecka. Również w tym roku przyłączyliśmy się do obchodów Międzynarodowego Dnia Prawaw Dziecka organizowanych w Polsce przez UNICEF 20 listopada. Wydarzenia z tym związane w naszej szkole mają miejsce od 21 do 30 listopada 2022 roku.

W tym roku celebracji Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka towarzyszy szczególny przekaz, zwracający uwagę na kwestie różnorodności i tolerancji. Kwestie te są niezwykle aktualne w Polsce, gdzie obywatele oraz społeczności szkolne i przedszkolne ciepło przyjęły i okazały wsparcie uchodźcom uciekającym w tym roku przed wojną w Ukrainie. Celem tegorocznych obchodów rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach dziecka organizowanych przez UNICEF jest przeciwdziałanie dyskryminacji, poprzez podkreślanie, że prawa dziecka dotyczą każdego dziecka – niezależnie od pochodzenia, koloru skóry, płci, języka, wyznania, poglądów, przynależności kulturowej, niepełnosprawności, czy poziomu zamożności. Wszystkie dzieci są równe wobec prawa i żadne dziecko nie powinno doświadczać niesprawiedliwego traktowania. Podnoszenie świadomości w tym względzie, zarówno pośród dzieci, jak i dorosłych, stanowi klucz do tworzenia przyjaznych warunków do życia i rozwoju dla wszystkich dzieci.

logo unicef
uczniowie w czasie prezentacji

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci. Do akcji organizowanej przez UNICEF przystąpiła także nasza szkoła. Uczniowie i nauczyciele zorganizowali ciekawe prezentacje i gry na lekcjach wychowawczych. Piątek 25 listopada ogłoszony został dniem na niebiesko. Ponieważ kolor niebieski ma towarzyszyć wszystkim działaniom tej akcji, uczniowie wykorzystali ten kolor w ubiorze lub jego dodatkach i przybyli w tym kolorze do szkoły, zrobili klasowe zdjęcia lub nakręcili okolicznościowe filmiki. Samorządy klasowe przy pomocy uczniów danej klasy dokonały pomysłowej dekoracji drzwi lub sali lekcyjnej. Uczniowie wykonali gazetki i plansze tematyczne o prawach dziecka. Do celebracji święta włączył się szkolny radiowęzeł, prezentując audycje i dopasowując stosowną muzykę. Nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali sortowe rozgrywki. Dużo się działo, a wszystkie działania sprzyjały integracji społeczności szkolnej.

dekoracje
dyrekcja przy dekoracjach

Serdecznie dziękuję Dyrekcji Liceum, uczniom i wszystkim Państwu, za aktywne włączenie się do działań.
Z wyrazami szacunku koordynator akcji Klarysa Sosnowska.

dyrekcja przy dekoracjach
uczniowie dekorujący salę
uczniowie ubrani na niebiesko
uczniowie ubrani na niebiesko
uczniowie ubrani na niebiesko
dekoracje
uczniowie w czasie rozgrywek
uczniowie w czasie rozgrywek
uczniowie w czasie rozgrywek
uczniowie w czasie rozgrywek
uczniowie w czasie rozgrywek
dekoracje
dekoracje
dekoracje