Menu Zamknij

Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Jacka Kaczmarskiego 2022. „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”– Wydarzenie liczy już 11 lat!

uczennica z książką

Konkurs jest formą promocji twórczości Jacka Kaczmarskiego wśród młodego pokolenia – osób, które urodziły się już po upadku komunizmu, w wolnej Polsce. Projekt służy nie tylko podtrzymywaniu pamięci o wybitnym polskim artyście i jego twórczości, ale uczy także historii Polski w różnych jej okresach: sarmackim, przedwojennym, komunistycznym oraz historii światowej i szeroko rozumianej kultury artystycznej. 

Celem jest zachęcenie uczniów do zdobywania wiedzy w zakresie wykraczającym poza standardy programu szkolnego.

W XII edycji konkursu, adresowanego do uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski i organizowanego przez Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana w Krakowie, nasze liceum reprezentowała uczennica klasy IIIc – Aleksandra Gajowniczek, która miała zaszczyt uczestniczyć w finale tego trzyetapowego konkursu.

Serdecznie gratulujemy!